Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ШКОЛСКИ ОБРАСЦИ И ТАБЕЛЕ

ОБРАСЦИ И ТАБЕЛЕ - 28.08.2020.

ОБРАЗАЦ ЗА ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА - РАЗРЕДНА НАСТАВА - преузми

ОБРАЗАЦ ЗА ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА - преузми

ОБРАЗАЦ ЗА МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА - РАЗРЕДНА НАСТАВА - преузми

ОБРАЗАЦ ЗА МЕСЕЧНИ (ОПЕРАТИВНИ) ПЛАН РАДА - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА - преузми

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ - преузми


ОБРАЗАЦ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ - преузми

 

ОБРАЗАЦ ЗА ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ - преузим

 


Образац припреме за час - преуземи


Листа праћења угледног часа - преузмиАНАЛИЗЕ ТЕСТОВА:

- ОБРАЗАЦ 1 за анализу иницијалног теста

- ОБРАЗАЦ 2 за анализу иницијалног теста

- ОБРАЗАЦ за анализу контролног задатка

- ОБРАЗАЦ за анализу тестаПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА

- ОБРАЗАЦ 1

- ОБРАЗАЦ 2


ТАБЕЛА ЗА РАСПОРЕД ДРЖАЊА ЧАСОВА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА У 4. РАЗРЕДУ - преузми

 

ТАБЕЛА ЗА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ - преузми

 

ТАБЕЛА ЗА ЕВИДЕНТОРАЊЕ ОЦЕНА, УСПЕХА И ПРОЛАЗНОСТИ УЧЕНИКА - преузми


ТАБЕЛА РАСПОРЕДА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОСЕТА И ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА - преузми

 

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ - преузми


 

ОБРАСЦИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

- РАДНА БИОГРАФИЈА - преузми 

- ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ стручног усавршавања - преузми

- ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ - преузми

- ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - преузми

- OБРАЗАЦ ЗА САМОВРЕНОВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА ПО КОМПЕТЕНЦИЈАМА - преузми

- ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА - преузми

 

 

ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ"

- ИЗВЕШТАЈ УЧИТЕЉА - преузми

- ИЗВЕШТАЈ КООРДИНАТОРА И ДИРЕКТОРА - преузими

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА - преузми

 

ОБРАСЦИ О ПОСТУПАЊУ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

- ЕВИДЕНЦИЈА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА - преузми 

- РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМУ У ПОНАШАЊУ - преузми

- ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТИНИ РАД - преузми

- ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСОГ ПОСТУПКА - преузми

 

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ИНТЕГРИТЕТУ ДЕТЕТА - преузми

 

Образац за школски програм - преузми


Образац програм излета, екскурзија - преузми

 

Образац записника за састанке СТРУЧНИХ ВЕЋА - преузми

 

Образац записника за састанке ТИМОВА - преузми

 

Образац записника за извештај и анализу тестирања - преузми

 

Табела активности за ТИМОВЕ - преузми

 

Табела праћења за ТИМОВЕ - преузми

 

Табела провере остварености стандарда - преузми

 

ПЕДАГОШКА ПОСЛА за сумативно и формативно оцењивање ученика - преузми

 

ПЕДАГОШКИ КАРТОН УЧЕНИКА - преузми

 

ЗДРАВСТВЕНИ КАРТОН УЧЕНИКА - преузми

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА - преузми