Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ДАН ПО ДАН – ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР СЕЋАЊА

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 19.01.2013.

Дан по дан резултат је пројекта двадесетак српских школа, чији су наставници и ученици желели да сачине времеплов прилагођен школским потребама. Овај пројекат окупио је групу наставника из различитих делова Србије који су ангажовани на прављењу годишњег календара општекултурних и општеобразовних дешавања. 

 

Календар се остварује преко социјалног обележивча ДИГО и алату СТОРИФАЈ. Користе се технологија самвремених извора знања, способности и техника претраживања и селекције за формирање историјског подсетника уз употребу веб-алата. Коорелација е остварује са функционалним знањима информатике у свим областима људског знања. 

 

Пројекат траје од јуна 2012. до септембра 2013. Из наше школе у овај пројекат укључили су се наставници Срећко Тодосијевић, професор историје и Татјана Крповић, професор српског језика и књижевности. Нашој школи за ажурурање календара додељена је недеља од 3. јуна до 10. јуна 2013. године. 

 

Основни циљ пројекта је формирање годишњег циклуса општеобразованих догађаја за сваки дан у годину на једном месту – „памћење човечанства“. 

 

Посебни циљеви пројекта су да: 

- наставници и ученици обнављају своја знања општекултурног карактера из свих области људског знања, 

- наставници и ученици стичу однос поштовања према националној и светској баштини уопште, 

- се успостављају и уочавају узрочно-последичне везе између прошлости и садашњости, боље разумевајући себе и свет око себе, 

- се међу догађајима издвајају најбитније вредности, 

- се негује истраживачки дух и вештине, 

- се јача историјска свет о тековинама знања и цивилизације, 

- се развија технологија претраживања, филтрирања, врдновања информација на Интернету 

- се сарађује са дугим школама и појединцима учесницима на пројекту, јачајући своје комуникативне, сарадничке компетенције и тимски рад.

 

ПОСЕТИТЕ САЈТ ПРОЈЕКТА Новости