Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЕКО ШКОЛА КАО НАЧИН ЖИВЉЕЊА

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 06.10.2012.

У оквиру пројекта СВЕСНО И САВЕСНО у нашој школи организован је семинар „Еко школа као начин живљења“ у сарадњи са Школом за опстанак из Београда. 

 

Обука је организована за наставнике и за чланове Еко савета школе

 

Циљ ове обуке је да наставници стекну знања која могу применити у припремању и реализацији часова и ваннаставних активности. Поред тога обука има за циљ и јачање капацитета ЕКО савета и професионалних компетенција чланова за примену и оставривање принципа одрживог развоја и заштите животне средине у раду са децом. 

 

За више информација о пројекту кликните на http://www.osmackat.org.rs/novosti/projekti-koji-se-realizuju-u-skoli/projekat-svesno-i-savesno

 Новости