Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Самовредновање

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

1. Колико је добра наша школа?
2. Како то знамо?
3. Шта треба да учинимо да буде још боља?

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања.

Самовредновање ослобађа школу од напетости која се јавља као последица спољашњег вредновања као до сада јединог вида праћења и вредновања рада васпитно-образовних установа. Увођењем самовредновања школа постаје равноправни партнер спољашњим евалуаторима који ће вредновање спроводити по идентичним показатељима, и по тачно одређеним процедурама и механизмима.


 1. Rukovodjenje, organizacija I obezbedjivanje kvaliteta
 2. Postignuca ucenika
 3. Nastava I ucenje
 4. Etos
 5. Podrska ucenicima
 6. Resursi

Новости

 • ЕКО ДНЕВНИК

  ЕКО ДНЕВНИК

  ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 25.07.2015.

  Наша школа учесница је међународног програма еко школе. Све активности које смо реализовали у оквиру програма забележене су у еко дневнику. Погледајте на који начин су наставници и ученици наше школе дали допринос у очувању животне средине.
 • РАД БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ у школској 2014/5015. години

  РАД БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ у школској 2014/5015. години

  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - 22.06.2015.

  Библиотечка секције организована је за ученике од петог до осмог разреда у Мачкату, а и у Шљивовици.
 • ПРОШЕТАЈ МИЉУ ЗА ОСМЕХ

  ПРОШЕТАЈ МИЉУ ЗА ОСМЕХ

  ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА - 03.06.2015.

  „Прошетај миљу за осмех“ је хуманитарна манифестација, шетња за чије учешће се купује мајица или донира новац.