Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Самовредновање

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

1. Колико је добра наша школа?
2. Како то знамо?
3. Шта треба да учинимо да буде још боља?

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања.

Самовредновање ослобађа школу од напетости која се јавља као последица спољашњег вредновања као до сада јединог вида праћења и вредновања рада васпитно-образовних установа. Увођењем самовредновања школа постаје равноправни партнер спољашњим евалуаторима који ће вредновање спроводити по идентичним показатељима, и по тачно одређеним процедурама и механизмима.

 

Наша школа прошла је један циклус самовредновања свих 7 области и започела нови.

 

 1. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, 2011/2012. школска година
 2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, 2010/2011. школска година
 3. НАСТАВА И УЧЕЊЕ, 2009/2010. школска година
 4. ЕТОС, 2008/2009. школска година
 5. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, 2006/2007. школска година
 6. РЕСУРСИ, 2005/2006. школска година

 

Школа је од школске2015/2016. године кренула у нови круг самовреднивања реда установе. Кликом на назив области к можете се упознати са резултатима самовредновања и са планом активности како отклонити откривене недостатке.

 

 1. РЕСУРСИ, 2012/2013. школска година
 2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, 2013/2014. школска година
 3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, 2014/2015. школска година
 4. ЕТОС, 2015/2016. школска година

Новости

 • УПИС ПРВАКА

  УПИС ПРВАКА

  ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ - 06.04.2016.

  Шта је потребно за упис детета у први разред?
 • ДЕЦА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ

  ДЕЦА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ

  ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ - 04.04.2016.

  Колико и како начин на који проводимо слободно време утиче на нашу личност?
 • ТУМАЧЕЊЕ ТВ ДРАМЕ НОЋ И МАЛГА

  ТУМАЧЕЊЕ ТВ ДРАМЕ НОЋ И МАЛГА

  НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ - 16.03.2016.

  Наставница српског језика и књижевости Татјана Крповић припремила је тумачење ТВ драме Ноћ и магла.