Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Самовредновање

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

1. Колико је добра наша школа?
2. Како то знамо?
3. Шта треба да учинимо да буде још боља?

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања.

Самовредновање ослобађа школу од напетости која се јавља као последица спољашњег вредновања као до сада јединог вида праћења и вредновања рада васпитно-образовних установа. Увођењем самовредновања школа постаје равноправни партнер спољашњим евалуаторима који ће вредновање спроводити по идентичним показатељима, и по тачно одређеним процедурама и механизмима.


 1. Rukovodjenje, organizacija I obezbedjivanje kvaliteta
 2. Postignuca ucenika
 3. Nastava I ucenje
 4. Etos
 5. Podrska ucenicima
 6. Resursi

Новости

 • ПОСЕТА ЦРКВАМА

  ПОСЕТА ЦРКВАМА

  ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ - 10.11.2014.

  Посета Црквама у Ужицу и поклоњење моштима Св. Козме и Дамјана
 • СТИЛОВИ УЧЕЊА

  СТИЛОВИ УЧЕЊА

  ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ - 05.11.2014.

  Савети школског психолога
 • УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ - 05.11.2014.

  Рад УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА у школској 2014/2015. години