Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Самовредновање

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

1. Колико је добра наша школа?
2. Како то знамо?
3. Шта треба да учинимо да буде још боља?

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања.

Самовредновање ослобађа школу од напетости која се јавља као последица спољашњег вредновања као до сада јединог вида праћења и вредновања рада васпитно-образовних установа. Увођењем самовредновања школа постаје равноправни партнер спољашњим евалуаторима који ће вредновање спроводити по идентичним показатељима, и по тачно одређеним процедурама и механизмима.

 

 1. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
 2. Постигнућа уценика
 3. Настава И уцење
 4. Етос
 5. Подрска уценицима
 6. Ресурси

 

Школа је од школске2015/2016. године кренула у нови круг самовреднивања реда установе. Кликом на назив области к можете се упознати са резултатима самовредновања и са планом активности како отклонити откривене недостатке.

 

 1. Подршка ученицима, 2014/2015. школска година

Новости

 • ШКОЛСКА РЕЧ број 2

  ШКОЛСКА РЕЧ број 2

  ШКОЛСКИ ЛИСТ - 23.11.2015.

  У протеклој школској години изашао је други број часописа Школска реч.
 • ЧИТАЛИЋИ 2016

  ЧИТАЛИЋИ 2016

  ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА - 23.11.2015.

  И у овој школској години у нашој школи реализује се пројекат промовисања књиге и читања Читалићи.
 • ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СТАНИШТА

  ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СТАНИШТА

  ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 05.11.2015.

  Ученици другог разреда одељења на Горњој Шљивовици, са својом учитељицом, облелжили су Светски дан станишта.